Constructionsplane


I have added a construction plane. I made som sketches which I need to slide and copy, with specifik measurement, on the construction plan but an copy moves strictly in the x, y or z-direction. What I am doing wrong?

Hej Daniel,

markera hela skissen sen välj move/rotate, sen om du trycker på en av pilarna så får du möjlighet att skriva in ett värde.

//R

Hej - det fungerar med EN linje men inte när jag väljer en grupp. Försöker ladda upp en png.fil för att visa på avvikelser.

1 Like

Men om du väljer move/rotate verktyget först och sen markerar sketchen i item menyn, prova det.
glöm inte att kryssa i copy knappen

Japp och då kan jag copy eller flytta men jag får inte med den exakta flytten i mm

har du tryckt på en av pilarna, då kommer det upp en ruta där du skriver de önskade siffrorna

Nej det gör det inte när jag markerar en sketch partiellt. Markerar jag HELA sketchen så kommer mått mm upp

kan ju vara att några punkter eller linjer är låsta, men det borde ju inte påverka när man ska göra en copy…

Testa att markera de linjerna som du vill kopiera, tryck på close för att stänga sketch läget, och sen på move/rotate

Trycker jag skift och klickar på alla linjer som jag vill kopiera så fungerar det med nu är det en sjukmassa smålinjer och att klicka med skift tar evigheter.

om man dubbelklickar på en linje så markerar man alla som är kopplade till den linjen

Hej

tyvärr det fungerar inte. Se två bifogade bilder.


Uploading: Skärmavbild 2022-02-02 kl. 19.00.28.png…

1 Like

I don’t understand the language. Does this help?

2 Likes

är det att du vill flytta/kopiera parallellt med det planet som du har ritat det på?

I think he wants to copy / move his sketch parallel to the angled plane

Got it. Thanks Robert.

3 Likes

Grab the center dot of the widget and move it around on the construction plane, it will orient the movement axis to it.

Edit: @TigerMike did just that as I typed this, ha.

3 Likes

Nice to know we’re on the same page. I guess timing is everything. :slightly_smiling_face:

2 Likes

You mean the same plane. :+1:

2 Likes